Browsing: Blog

Ví Trả Sau MOMO vừa chính thức có thêm tính năng thanh toán từng phần khi mua hàng giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi nhận thấy khách hàng có hàng chục giao dịch phải thanh toán hàng ngày bao gồm thanh toán hóa đơn điện nước, mua hàng online, mua hàng lớn… Vậy nếu bùng tiền ví trả sau momo có bị dính nợ xấu không?