Browsing: Chứng khoán

– Cổ phiếu bị loại khỏi sàn giao dịch hoặc thị trường không niêm yết được coi là cổ phiếu bị hủy niêm yết. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc hủy niêm yết cổ phiếu, bao gồm không đáp ứng các yêu cầu niêm yết, vi phạm quy định sàn giao dịch, phá sản, sáp nhập, chia tách, giải thể, thanh lý hoặc rút khỏi niêm yết theo ý muốn…