Browsing: Kiến thức

ODA (Official Development Assistance) đại diện cho nguồn tài nguyên chính thức được cung cấp bởi các tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế, cũng như các cơ quan chính thức của các quốc gia, nhằm hỗ trợ cho các quốc gia đang phát triển hoặc có mức độ phát triển thấp trong việc xây dựng kinh tế và xã hội….

Credit note (credit memo hay còn gọi là giấy báo giảm giá, giấy báo không, giấy báo có) là một chứng từ thương mại mà người bán lập ra để bán cho người mua với số tiền hàng ít hơn hoặc bằng số tiền trên hoá đơn. Thông thường, chứng từ này chỉ được sử dụng trong trường hợp người mua không nhận được hàng hoặc sản phẩm bị lỗi….

MT4 (MetaTrader 4) là một nền tảng giao dịch trực tuyến rất phổ biến hiện nay. Nó được sử dụng để hỗ trợ quá trình giao dịch các sản phẩm tài chính (Ngoại hối, Cổ phiếu, Chỉ số,….) một cách tự động hóa, giúp nâng cao hiệu quả cho trader.