Browsing: Kiến thức

Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số được tạo ra và lưu giữ dưới dạng điện tử. Không giống như các loại tiền tệ vật chất truyền thống như đô la hoặc euro, bitcoin không được in. Thay vào đó, BTC được tạo ra bởi những người dùng máy tính trên khắp thế giới bằng cách sử dụng phần mềm để giải quyết các vấn đề toán học.

Vốn chủ sở hữu là một thuật ngữ kinh tế quan trọng, tuy nhiên, vốn chủ sở hữu có các định nghĩa khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh và ngành cụ thể.

Nếu trong sàn giao dịch chứng khoán, vốn chủ sở hữu là giá trị của tất cả chứng khoán trong tài khoản của nhà đầu tư, sau khi trừ đi tất cả các khoản nợ của công ty môi giới; hoặc trong một doanh nghiệp, vốn chủ sở hữu là toàn bộ vốn thuộc về các cổ đông, bao gồm vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối và các nguồn khác ; hoặc trong bất động sản.

Để có thể tự tin tham gia thị trường đầu tư vàng, trước tiên nhà đầu tư phải có kiến ​​thức chính xác và đầy đủ. Ngoài ra, khái niệm 1 ounce vàng vẫn còn tương đối xa lạ với nhiều nhà đầu tư vàng, vì kiến ​​thức duy nhất về các đơn vị số lượng là cây.