Browsing: Thị Trường

Phương pháp Wyckoff hiện được sử dụng trong các thị trường tài chính khác nhau, bao gồm cả tiền tệ trực tuyến và tiền điện tử. Ban đầu nó cũng được thiết kế cho cổ phiếu, nhưng ngày nay nó vẫn được sử dụng cho những mục đích đó…..