Browsing: Review

Playtestcloud.com là một nền tảng trực tuyến ra đời vào năm 2012 tại Đức, nhằm mục đích tạo cầu nối giữa các nhà sản xuất game với các người dùng thử (playtester) khắp nơi trên thế giới…